Chór Salawa - Msza Święta w kościele św. Floriana

Msza Święta w kościele św. Floriana

"To jest Mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie". (Mk 9, 2-10)

W dniu 25 lutego w kościele pw. św. Floriana miał przyjemność ponownie gościć Chór Salawa i pod dyrekcją p. Andrzeja Godka ubogacić swoim śpiewem Liturgię Mszy Świętej. Odprawiona ona została przez Ks. prof. Józefa Wołczańskiego, na co dzień wykładającego na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Podczas Mszy św. Chór Salawa wykonał piękną wielkopostną pieśń "Na cześć krzyża". Następnie tuż przed wygłoszeniem Słowa Bożego aklamację napisaną przez dyrygenta. Kazanie ks. prof. Wołczańskiego odnosiło się do wygłoszonej ewangelii o przemienieniu na górze Tabor. Pełnia ludzkiego życia wolna jest od ograniczeń, złych skłonności czy lęków.  Na górze Tabor Jezus spotyka się ze swym Niebieskim Ojcem w obecności uczniów, by oni też poczuli przedsmak tego, co dla nich przygotuje i co ich czeka po śmierci i po Zmartwychwstaniu. Góra Tabor to inaczej - nie lękaj się, tylko uwierz Jezusowi.  Po modlitwie wiernych psalmy zaśpiewała Anna Godek, która w chórze śpiewa altem. Chór w całości zaśpiewał jeszcze "O Sacrum Convium" ks. Ballestra CM, a na zakończenie  pieśń "Śliczna Gwiazdo Miasta Lwowa". Tercet złożony z Panów wykonał "Si iniquitates observaveris" Wesleya oraz "Panis Angelicus" Cassioliniego.

Maja Rudkowska

Data: 12 kwietnia 2018   | Do góry |
Aktualne informacje