Chór Salawa - koncerty, uroczystooci - plakaty Powróć na stronę główną

Chór Salawa - Nabór

Chor Salawa pod dyrekcja Andrzeja Godka

Koncert kolęd Wieliczka - Krzyszkowice 2014

Chor Salawa pod dyrekcja Andrzeja Godka

Koncert Kolęd w Bazylice Św. Floriana

Chor Salawa pod dyrekcja Andrzeja Godka

Musical Bożonarodzeniowy

Chor Salawa pod dyrekcja Andrzeja Godka

Koncert kolęd Salawa

Chor Salawa pod dyrekcja Andrzeja Godka

Misterium o Cudownym Medaliku 2013

Chor Salawa pod dyrekcja Andrzeja Godka

Modlitwa za Ojczyznę 2013

Chor Salawa pod dyrekcja Andrzeja Godka

Zaproszenie do Chóru

Chor Salawa pod dyrekcja Andrzeja GodkaJubileusze Księży Misjonarzy

Chor Salawa pod dyrekcja Andrzeja Godka

Jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. prof. Władysława Bomby CM

Chor Salawa pod dyrekcja Andrzeja Godka

Odpust Sw. Stanislawa Biskupa i Meczennika oraz Jubileusz 25-lecia ksiedza Jerzego Gornego CM

Chor Salawa pod dyrekcja Andrzeja Godka

Koncert Sub Tuum Praesidium (28.04.13)

Koncert Piesni Maryjnych w Kosciele Sw. Szczepana

Koncert Koled

-

Modlitwa za Ojczyzne - koncert patriotyczny

-